Historiku i Shkollës

HISTORIKU I SHKOLLES

Shkolla Teknike Industriale është hapur në Shkodër më 23 nëntor 1929, nga qeveria italiane (komuna e Torinos) dhe për arsye të luftës është mbyllur më ‘1943, për tu rihapur me 1 shtator 1968, ku është edhe sot.

Gjate periudhës së saj 80 – vjeçare, ka patur shumë specialitete, por sot në shkollë funksionojnë këto Drejtime:

  • Mekanikë (me 3 nivele 2+1+1)
  • Shërbime Mjetesh transporti (me 3 nivele 2+1+1)
  • Elektroteknikë (me 3 nivele 2+1+1)
  • Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) Pilot -PEM (me 2 nivele 2+2)

Pranë shkollës, deri tani janë regjistruar 7200 nxënës dhe kane marrë Diplomë pjekurie rreth 4890 specialistë të rinj.

Çdo vit shkolla ka një numër konstant nxënësish (rreth 480), nga te cilët 200 janë nxënës konviktor nga zona Verilindore e vendit.

Në fillimet e saj shkolla është quajtur “Shkolla Teknike”, më pas “Shkolla Mesme Industriale 1 Maj” dhe sot “Shkolla Teknike “Arben Broci”, në nderim të dëshmorit të demokracisë dhe ish nxënësit të kësaj shkolle.

Nga viti 2002, shkolla është klasifikuar shkollë me status Kombëtar.

Qe nga vitit 1995 deri në 2001 shkolla është ndihmuar nga qeveria gjermane (përmes GTZ) dhe nga qeveria italiane. Ndihma ka konsistuar si asistencë teknike dhe në bazë materiale didaktike.

Me ndihmën e specialisteve gjermanë janë hartuar programet e lëndëve profesionale të Degës elektrike të cilët shërbejnë për përgatitjen e teknikëve elektrikë sipas kërkesave të tregut të punës.

Pas mbarimit të shkollës nxënësit tanë mund të vazhdojnë universitetin sipas dëshirave si brenda ashtu dhe jashtë vendi, por sipas rastit ata mund të punësohen në profesionin që fitojnë në shkollë.